Syzyfowe prace, manifestem przeciwko zaborcom

Syzyfowe prace, manifestem przeciwko zaborcom Stefan Żeromski tworząc Syzyfowe Pracę, dał wszystkim jasno do zrozumienia, ze Polacy, jak również ich ojczysty język nadal funkcjonują. Tytuł jest bardzo wymowny, gdy tylko go omówię zrozumiecie o co mi chodzi. Syzyf w mitologii, został skazany na nie kończąca się pracę, która polegała na wpychaniu okrągłego głazu pod górę, zawsze przy samym końcu jego męczarni głaz staczał się na dół Syzyfowa Praca, w książce, jest symbolem pracy rusyfikatorów, którzy bezskutecznie próbowali wynaradawiać Polaków, może udało im się zabić poczucie Polskości w wielu Polakach, jednakże pozostawała grupa takich osób, które nigdy nie zapomniały o tym iż są Polakami. Rusyfikatorzy, pomimo swej długiej działalności i ciągłej pracy, nigdy do końca nie zniszczyli ducha Polskości w Polakach. To była ich syzyfowa praca, której nigdy nie udało im się wykonać. Czy widzicie związek pomiędzy mitologicznym Syzyfem, a rusyfikatorami? Taki tytuł godził poważnie w autorytet Rosyjskich zaborców, oczywiście jeśli sens wypowiedzianych słów został dobrze zrozumiany przez czytelników. Stefan Żeromski wydawał tą książkę oczywiście pod pseudonimem, ponieważ za wydanie tej powieści mogła spotkać go nawet śmierć. Jego pseudonim to Maurycy Zych, to pod nim ukrywał się przez wiele lat, nie uchwytny zaborcom. Takie to były czasy zaborów opisywane w Syzyfowych Pracach, pełno w nich nie godziwości, oraz niesprawiedliwości.

Kategoria Dzieła