Polacy, pomimo represji, nadal nie ugięci

Polacy, pomimo represji, nadal nie ugięci Lektura Syzyfowych Prac, ukazuje jak wielkim narodem, jest naród Polski, który pomimo tego iż jego kraj zginął z mapy świata, ciągle potrafił zatrzymać pamięć o kraju w swoim sercu. Zabory trwały prawie 120 lat, co bez wątpienia było bardzo długim czasem, przez który zaborcy stosowali ciągłe represje. Pomimo tego w Polakach, nagle żył duch Polskości, zaś sami Polacy wywalczyli sobie nie podległość, przez co na mapy europy, znowu powróciła wolna, nikomu nie podległa Polska. Czytając Syzyfowe Prace szybko dostrzeżemy to jak duch Polskości żył w młodych Polakach, często podawanych represją które związane były tylko i wyłącznie z ich pochodzeniem. Ponadto poważnym problemem był brak języka Polskiego w szkołach rosyjskich, naród był silnie bombardowany przez propagandę rosyjską, oraz przez metody rusyfikatorów. Moim zdaniem gdyby nie nasza upartość z pewnością, szybko zostalibyśmy obywatelami rosyjskimi, w pełnym tego słowa znaczeniu. Jednak wśród narodu Polskiego było paru ludzi, takich jak Stefan Żeromski, uparci, którzy bez granicznie wierzyli w to iż powstanie wolna Polska. Potwierdzając swoje poglądy Żeromski pisał książki, takie jak Syzyfowe Prace, zawsze zabierał głos w ważnych dla ojczyzny sprawach. Ukazywał w Syzyfowych Pracach, wszystkie nie godziwości zaborców, tak by obudzić naród i zjednoczyć w walce z okupantem, którym bez wątpienia było państwo Rosyjskie.

Kategoria Dzieła