Fiodor Michajłowicz Dostojewski

Fiodor Michajłowicz Dostojewski Fiodor Michajłowicz Dostojewski urodził się trzydziestego Października tysiąc osiemset dwudziestego roku w Moskwie. Dostojewski narodził się jako drugi syn lekarza pracującego w szpitalu wojskowym w Moskwie. Ponadto ojciec Dostojewskiego był właścicielem ziemskim, posiadał dwie wsie, lecz w jednej z nich został bestialsko zamordowany przez poddanych mu chłopów. Dostojewski chcąc iść w ślady ojca zaczął studiować w wojskowej uczelni inżynieryjnej, po skończeniu uczelni służył w randze porucznika inżyniera, lecz po roku porzucił służbę wojskową odchodząc do cywila by zająć się swoją największą pasją jaką było pisanie. W miarę zdobytej sławy i sukcesów jego przekonania zmieniły się diametralnie, uważał że wszystkie nacje słowiańskie powinny się zjednoczyć w jedno państwo którym była prawosławna Rosja, w miarę niepowodzenia jego pomysłu z coraz większą niechęcią wypowiadał się o innych państwach zwłaszcza o Polsce i Polakach.

Kategoria Pisarze