Talent pisarski

Dziecko rodzi się, jako czysta tablica, na której z czasem zapisują się różne doświadczenia. Nawet, jeśli posiada jakieś talenty dopiero z czasem ujawnią się. Talent można mieć już w genach lub go nabyć poprzez systematyczne ćwiczenie danej czynności czy umiejętności. Po pewnym czasie wypracujemy w sobie talent do czegoś. Jeśli chodzi o talent pisarski to powstaje on na przełomie wielu lat. Na początku możemy już zauważyć jego oznakami obserwując malca. Jeśli dziecko od najmłodszych lat interesuje się książkami, samo z chęcią po nie sięga, czyta jest to już jakiś sygnał dla rodzica. Dziecko z czasem nabywa umiejętności czytania i zazwyczaj potrafi prześcignąć w tym rówieśników. Malec z czasem czyta ze zrozumieniem i zaczyna aktywować własną wyobraźnie. Tworzy postacie sytuacje i stają się one żywym obrazem. Z wiekiem dziecko zaczyna pisać opowiadania, czyli przelewać swoje pomysły na papier. Nie musza być to od razu wiersze czy proza, ale pomysł na stworzenie czegoś nowego świeżego. Dziecko utalentowane pisarsko na pewno cechuje się też dużą wrażliwością, jest wspaniałym obserwatorem i empatycznie podchodzi do wszystkich ludzi. Wrażliwość pozwala mu też inaczej odbierać sztukę pisaną. Talent pisarski rozwija się wraz z dzieckiem im jest starsze jego dzieła nabierają całkiem innego wyrazu. Dobrze, jeśli nie są chowanie do szuflady tylko w porę działamy, czyli wysyłamy nastolatka na kursy literackie, dajemy mu możliwość obcowania ze sztuką, mogą być to wieczorki poetyckie czy wystawy w galerii.

Kategoria Talent