Sztuka epoki

Sztuka epoki Po pierwsze, nazwanie romantyzmu nie należy nazywać stylem, jak mówi się np. styl romantyzmu. A to dlatego, ponieważ malarze, architekci oraz rzeźbiarze tworzyli w tej epoce niezwykle różnorodne rzeczy. Ogólnie przyjętą teorią na ich temat jest ta, że bardziej już przypominają one romantyczną postawę wobec świata oraz ogólnie pojęty światopogląd. W literaturze, na przykład, bardzo często występują nawiązania do różnego rodzaju mitów oraz legend. Dużo też zwraca się uwagę na twórczość Dantego oraz Szekspira czy Johna Miltona.Jedną ze sztuk o najbardziej niejednolitych elementach na zawsze pozostanie prawdopodobnie malarstwo. W tym przypadku można wyróżnić pewne cechy używając do tego najbardziej znaczących artystów tego nurtu, który kojarzy się z kontrastowymi światłocieniami, bogatymi kolorytami oraz dynamicznymi kompozycjami. Bardzo spory odłam tamtejszych malarzy zostało do końca przy stylach klasycyzmu oraz realizmu.Za czołowych artystów romantyzmu uważa się Johanna Heinricha Fussli ze względu na bogatą w jego epoce kolorystykę oraz silną ekspresję. Drugim był Francisco Goya. Były to dwie postaci najbardziej kojarzone z artystycznym odłamem romantyzmu.

Kategoria Książki