Subkultury

Czym są subkultury? Dosyć często spotykamy się z tym pojęciem i chyba nie zawsze wiemy, co ono oznacza. W moim przekonaniu, subkultura to taka kultura wewnętrzna. To coś, co występuje w obrębie jednego kraju i jest przypisane jakiejś konkretnej grupie społecznej. Mówi się na przykład o subkulturach młodzieżowych. Młodzi ludzie poprzez pewien określony sposób ubierania się i zachowywanie oraz poprzez słuchanie określonego rodzaju muzyki wyrażają swój światopogląd i nastawienie do innych ludzi. Takich subkultur młodzieżowych można wymienić naprawdę sporo, jakie one są, w głównej chyba mierze zależy to od rodzaju muzyki słuchanej przez daną grupę młodzieży. Generalnie subkultury to nie tylko młodzież. Pod tym pojęciem należy rozumieć jakąś grupę ludzi, których łączą praktycznie te same poglądy i przekonania, ludzie ci mają w życiu podobne cele i takiż sam światopogląd. Zatem o subkulturach możemy mówić niekoniecznie tylko i wyłącznie w przypadku młodzieży, ale i w odniesieniu do osób dorosłych.

Kategoria Powiedzenia