Sprawny manualnie

Każdy z nas rodzi się ze wszystkimi typami inteligencji, jednak z czasem się one zmieniają. Jedne uaktywniają się bardziej inne mniej. To, co wyróżnia nas na tle grupy nazywamy umiejętnościami. Jeśli nasze dziecko od małego przejawia zainteresowania pracami manualnymi może być to duży sygnał w stronę rodzica. Tylko nie wielki odsetek dzieci potrafi sprawnie posługiwać się przedmiotami. Zazwyczaj na samym początku sprawność ta jest nikła. Karmimy malca, dbamy o niego, ponieważ jego koordynacja jest zaburzona. Z czasem jednak możemy zauważyć, że malec nabiera pewnej wprawy w działaniu i umiejętnie posługuje się środkami wyrazu takimi jak plastelina, bibuła czy wycinanka. Jest to dość trudna umiejętność, którą możemy zaobserwować dopiero na etapie trzy letniego dziecka. Najlepszym sposobem jest tutaj obserwacja. Może być ona prowadzona nie tylko w domu przez rodziców, ale przede wszystkim w przedszkolu. Tutaj widać najszybciej, w czym dziecko jest dobre. Sprawność manualna wyraża się w bardzo dobrym, zręcznym posługiwaniu się przedmiotami. Im więcej ćwiczymy ową sprawność tym bardziej perfekcyjni jesteśmy. Dzieci sprawne manualnie, zazwyczaj są bardzo twórcze, wykonują też piękne prace plastyczne. Pamiętajmy, jednak o umiarze to, że dziecko pięknie wykleja nie musi przesądzać, że zostanie artystą. Umiejętności i talenty rodzą się wraz z upływem czasu. Im dziecko starsze tym bardziej świadome swoich możliwości się staje.

Kategoria Talent