Różnice kulturowe

Czym są różnice kulturowe? Zazwyczaj mówimy o nich w kontekście różnych krajów świata. Najczęściej chyba spotykamy się z tym, że mówi się o różnicach kulturowych pomiędzy Wschodem a Zachodem. Kultura i zwyczaje w krajach europejskich zasadniczo różnią się od obyczajów w państwach tak zwanego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Różnią się w zasadzie wszystkim – rolą kobiety i mężczyzny w społeczeństwie, podejściem do spraw małżeńskich i tych związanych z wychowywaniem dzieci, a także podejściem do kwestii religijnych i wyznawania wiary. To, co obserwujemy odwiedzając na przykład kraje arabskie, wydaje nam się często nie do pomyślenia, nie jesteśmy w stanie pojąć, że tam ludzie żyją w taki, a nie inny sposób, bardzo często po prostu nie rozumiemy panujących wśród nich zwyczajów, ciężko nam pojąć ich światopogląd i stosunek do ludzi reprezentujących inne kultury, zwłaszcza zachodnie. O drobnych różnicach kulturowych możemy także mówić w przypadku określonej grupy państw, choćby Europy Zachodniej.

Kategoria Powiedzenia