Realia nauki w szkole Rosyjskiej

Realia nauki w szkole Rosyjskiej Książka Żeromskiego, poza tym iż ukazuje ona szkolne realia podczas zaboru rosyjskiego. Ukazuje również życie młodego człowieka, jego dorastanie, oraz parę innych aspektów z jego życia. Nie zależne od tego w jakich czasach żyjemy postać Marcina Borowicza, zawsze jest adekwatna do tego co wokół nas ma miejsce. Praktycznie każdy może się z nim utożsamiać. Żeromski podczas tworzenia tej postaci, zabrał się za przestudiowanie procesu dorastania ludzi. W ten sposób mógł stworzyć idealny model, młodego człowieka, który boryka się z problemami, które posiada tak naprawdę młodzież, w każdym okresie historii świata. Żeromski podczas pisania Syzyfowych Prac, chciał stworzyć nie jako autobiografię, która ukazywałaby jego problemy w czasach młodości. Z tej książki dowiadujemy się o chłopcu z biednej rodziny, który poprzez ciężkie lata szkoły, w których doświadczył wielu upokorzeń, aż po życie dorosłe, ciągle wierzył w to że Polskość nie umiera. Stał się on publicystą, wielki Polskim pisarzem, oraz działaczem społecznym. Taki właśnie był Stefan Żeromski, autor Syzyfowych Prac. Myślę iż poeta, tworzył tą książkę, chcąc pokrzepić Polski naród, w walce z zaborcami. Co było bardo ważne, podczas gdy rusyfikatorzy, robili wodę z mózgu wszystkim Polakom. Żeromski zaś ukazał cała prawdę o tym czemu służy cały mechanizm Rosyjskiego cara. Zapewne dzięki takim ludziom, jak Żeromski, możemy żyć w wolnej Polsce.

Kategoria Dzieła