Postawić wszystko na jedną kartę

W życiu od czasu do czasu stawiamy wszystko na jedną kartę. Nie robimy tego zbyt często, ale czasami występują takie okoliczności, i to nie zawsze zależne od nas samych, że po prostu musimy to zrobić bez względu na to, czy nam się to podoba, czy tak niekoniecznie. Postawić na jedną kartę znaczy w głównej mierze dokładnie tyle samo, co zaryzykować. Czasami owe ryzyko podejmujemy całkiem świadomie – liczymy się bowiem z tym, że jeśli tego nie uczynimy, to niczego nie zyskamy. Dla przykładu trzeba czasem pożegnać się ze swoim dotychczasowym miejscem pracy nawet wtedy, gdy nie mamy w zanadrzu innej posady. Wówczas jesteśmy po stokroć bardziej zmotywowani do działania i szukania czegoś nowego, a może także uświadamiamy sobie, że oto właśnie nadszedł w życiu taki moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i wreszcie zacząć robić to, co się robić chce, a nie się musi. Czasami takie ryzykowne decyzje podejmujemy, nie mając zielonego pojęcia, co stanie się dalej. ryzykując, można również wiele stracić.

Kategoria Powiedzenia