Polscy pisarze

Polscy pisarze Obok pisarzy piszących w języku angielskim, francuskim czy niemieckim, polscy pisarze nie mieli zbyt równych szans w dotarciu do szerokiego, międzynarodowego grona czytelników. Nawet obecnie, w dobie wszechobecnych tłumaczeń, jedynie nieliczni polscy pisarze, tacy jak na przykład Stanisław Lem, zdołali przedrzeć się do świadomości międzynarodowych czytelników. Niemniej pod względem jakości naszej rodzimej literatury nie mamy się czego wstydzić. Do najlepszych polskich poetów zalicza się romantyków – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, ale także innych, takich jak Jan Kochanowski, Czesław Miłosz, Bolesław Leśmian czy Stanisław Wyspiański. Jeśli zaś chodzi o prozaików, warto wspomnieć o Henryku Sienkiewiczu, Władysławie Reymoncie, Bolesławie Prusie, Stanisławie Lemie czy Stefanie Żeromskim. To, gdzie mogliby się znaleźć, gdyby pisali w języku angielskim, pokazuje choćby przykład Josepha Conrada, który był polskim emigrantem, a mimo to odniósł międzynarodowy sukces literacki na całym świecie.

Kategoria Pisarze