Podtrzymywanie talentów dziecka

Każde dziecko jest wyjątkowe, rodząc się ma już pewne predyspozycje, które aktywują się podczas jego życia. Zdolności człowieka dzielą się na trzy podstawowe kategorie, czyli zdolności kierunkowe, ogólne, twórcze. Pierwsze zdolności kierunkowe związane są z aktywnością dotyczącą malowania, śpiewania, umiejętności te możemy zaobserwować już u malutkich dzieci. Kolejna grupę stanowią zdolności ogólne, są to wszelkie zdolności z grupy teoretycznej. Dzieci pojadające zdolności ogólne szybciej się uczą, mają lepsza pamięć często talent ten widać u nich od najmłodszych lat, szybciej chodzą oraz uczą się mówić. Ostatnim kryterium podziału są dolności twórcze, polegają one na umiejętności tworzenia, uczenia się szybciej niż otoczenie nowych rzeczy. Dzieci często potrafią swoje talenty ukrywać na przykład, kiedy są wybitnie zdolne. Z czasem zauważają, że lepiej być przeciętnym niż wybijać się na tle grupy. Małe dzieci często nie rozumieją, że ktoś jest uzdolniony i prze to traktują kolegę czy koleżankę w sposób naganny. Dziecko jest odizolowane, lub wyśmiewane. Problem ten widać nawet w okresie szkoły średniej gdzie nie toleruje się tzw. kujonów, osoby dobrze uczące się postrzegane są, jako zbyt pewne siebie i nudne. Dobrze, jeśli dziecko od dzieciństwa ma wpajaną wysoką samoocenę wówczas inaczej odbiera siebie i otoczenie. Może też łatwiej poradzić sobie z brakiem tolerancji wśród rówieśników. Każde dziecko ma określony potencjał, watro go podtrzymywać, aby rozwijało swoje zdolności w dalszym życiu.

Każde dziecko posiada jakieś umiejętności, predyspozycje dopiero z czasem jednak możemy je właściwie określić. Bardzo pomocną w tym celu jest instytucją przedszkolna. Tutaj najszybciej dziecko wykaże się umiejętnościami będąc w grupie rówieśniczej. Niektóre możliwości dziecka charakteryzują się przede wszystkim łatwością skupiania się na danym temacie, logicznym rozumowaniem, pewnością siebie itd. pamiętajmy jednak, że nadal mamy, co czynienia z dzieckiem. Musi się ono rozwijać swoim własnym tempem tak, aby nie czuło presji otoczenia i nie zniechęciło się do pielęgnowania telnetu. Ogólnie rzecz biorąc dziecko utalentowane posiada zespól cech, które wyróżnia go na tle grupy. Jak rozpoznać owe dziecko? Trzeba się mu bacznie przyglądać. Jeśli malec jest bystrym obserwatorem, zadaje logiczne pytania, potrafi też szybko asymilować wiedzę są to już pewne przesłanki. Dziecko zdolne to też takie, które jest twórcze i potrafi wymyśleć coś bardzo oryginalnego. Dzieci na poziomie przedszkolnym zazwyczaj naśladują rówieśników, z kolei dzieci uzdolnione w tym temacie są raczej przywódcami prowodyrami nowych zabaw. Posiadają na tyle bogatą wyobraźnie, że zazwyczaj skupiają na sobie duża uwagę, rówieśnicy lubią się z nimi bawić, bo mają ciekawe pomysły. Wiek przedszkolny sprzyja rozwoju talentów, ponieważ dziecko chce być w centrum uwagi i być lepsze do rówieśników. Często jednak zdarza się, że trafia na dzieci bardziej zdolne, więc trzeba nauczyć je, aby nie przejmowało się porażkami i zniosło dzielnie, że jest ktoś lepszy od niego. Każde dziecko jest lepsze w innej dziedzinie, nasz maluch również.

Kategoria Talent