Myśliciel

Często spotykamy się z określeniem, że jakąś wybitną, znaną wszem i wobec postać określa się mianem myśliciela. Samo to słowo kojarzy nam się nieodmiennie z osobą bardzo mądrą, inteligentną, światłą, posiadającą szeroki ogląd na wszystko, co się dookoła niej dzieje oraz charakteryzująca się bardzo wysokim stanem wiedzy w różnych dziedzinach. Być może właśnie dlatego sformułowanie owe używane jest w odniesieniu do filozofii – nauki, której celem jest dociekanie prawd o świecie, życiu i sensie istnienia, zgłębianie się w prawa natury i wyciąganie z tego odpowiednich wniosków. Myśliciel to dla nas ktoś, kto właśnie poświęcił się tejże filozofii, wypracował swój własny światopogląd i związane z nim ideologie oraz przekonał do nich jakieś grupy ludzi, którzy owe poglądy postanowili przyjąć za własne. Mówi się o bardzo wielu wybitnych myślicielach, poczynając od czasów starożytnych po współczesne – byli nimi na przykład Pitagoras, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Rousseau, Sartre czy także Kant.

Kategoria Powiedzenia