Instytucja przedszkolna w poszukiwaniu talentu u dzieci

Przedszkole jest bardzo ważną instytucją. Dzięki niej rodzice pracujący biernie lub zawodowo mogą pozostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanej osoby. W przedszkolu pracuje specjalna kadra, która w ciągu pobytu dziecka w placówce realizuje pewną siatkę dydaktyczną. Musimy pamiętać, że dziecko w przedszkolu nie tylko się bawi, ale i uczy. Zabawa jest formą przekazu, ponieważ tylko wówczas dziecko asymiluje wiedzę z otoczenia. W przedszkolu dziecko może rozwijać się na różnych płaszczyznach, poprzez zajęcia ruchowe, muzyczne czy plastyczne. Zadaniem instytucji jest opieka nad dzieckiem w czasie jego pobytu oraz dbanie o jego rozwój intelektualny. Dowiedziono naukowo, że dzieci uczęszczające do przedszkola lepiej się rozwijają, umieją też nawiązywać więzi z rówieśnikami. Przedszkole jest też cenne ze względu na swoje walory, jednym z nich jest poszukiwanie talentu u dzieci. Talent jest bardzo ważną umiejętnością, z która dziecko się rodzi, jeśli w porę go zauważymy możemy pielęgnować umiejętności dziecka i je rozwijać. W przedszkolu najlepiej widać, które dziecko jest utalentowane, ponieważ wyróżnia się na tle grupy. Z rozpoznaniem talentu u dzieci rodzice mogą mieć problem, ponieważ ich obraz zaburzają emocje i miłość do dziecka. W przedszkolu opinia jest wydawana na podstawie wnikliwej obserwacji przez pedagoga, który jak najbardziej jest niezależną jednostką. Potrafi już po kilku zajęciach wskazać dzieci bardziej utalentowane, wyróżniajcie się na tle całej grupy.

Każda jednostką rodzi się już z określonymi talentami. Na przełomie naszego rozwoju mogą się one aktywować. Co ważne talent nie musi być dziedziczony to, że nasi rodzice lubią tańczyć nie oznacza, że my też musimy. Nasz talent może być ukierunkowany na całkiem inne zajecie. Pierwszymi osobami, które mogą odkryć talent występujący u dziecka są nie wątpliwie rodzice. Jest tak, ponieważ to oni spędzają z malcem najwięcej czasu. Aby określić, jaki talent ma dziecko trzeba czasu, na początku obserwujmy, jakie zajęcia lubi malec i co sprawia mu radość. Kiedy dziecko jest większe możemy przeprowadzić z nim wywiad, czyli rozmowę, która pozwoli rozwiać nasze wątpliwości. Często, jednak zdarza się sytuacja ze rodzic sam nie potrafi właściwe ocenić możliwości dziecka. Ma to miejsce, kiedy spędza z nim za mało czasu i go nie zna, lub kiedy kieruje się emocjami. Wielu rodziców przesadnie zachwala dzieci i tworzy wokół nich otoczkę geniuszu, tym czasem wszytko się zmienia, kiedy dziecko trafia do przedszkola lub szkoły i spotyka się z dziećmi bardziej uzdolnionymi. Opinie na temat dziecka może też zafałszować nasze podejście do malca. Jeśli latami staraliśmy się o dziecko to zachwyca nas w nim wszystko, chociażby najmniejsza wykonana czynność. Nie jest to nic złego, jednak może być krzywdzące dla malca w późniejszym czasie, gdy trafia do szkoły. Pomocne w wydawaniu opinii na temat talentu dziecka będą na pewno głosy z zewnątrz, na przykład przyjaciela rodziny, pani ze szkoły.

Kategoria Talent